Orchidee Remedies

Orchidee Remedies

Orchidee Remedies - bronnen van kracht uit de natuur, voor spirituele ontwikkeling


De hogere chakra's

De hogere chakra's verbinden ons met onze nog onbewuste creatieve vermogens, met ons zelf en met het goddelijke bewustzijn. We werden ons bewust van deze energiecentra aan het begin van het Aquariustijdperk. Dat was wanneer we deze kwaliteiten en verbindingsopties nodig hadden om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en nieuwe vormen van energie die naar ons toekomen. Vooral edelsteen- en orchideeën-essences hebben een energetisch effect op de hogere chakra's.

Het achtste chakra is verbonden met de rechter hersenhelft, intuïtief denken. Op dit punt, dat boven het zevende chakra ligt, is de ziel verbonden met de monade (Griekse eenheid). Het negende chakra komt overeen met het derde oog en het linker brein, dat verantwoordelijk is voor logisch denken. Het tiende chakra wordt geassocieerd met een hogere kwaliteit van creativiteit. Het elfde chakra is het centrum dat is verbonden met elke celkern van ons fysieke lichaam. Het is verantwoordelijk voor de vorm. Het twaalfde chakra is de directe verbinding met de goddelijke bron.

Het effect van de orchideeën die groeien als epityten is verbonden met de hogere chakra's. Ze vertegenwoordigen het contact van mens en aarde met de kosmos en de verschillende gebieden van de onzichtbare engelenwereld en kunnen worden gezien als het hoogste ontwikkelingsstadium van de evolutie van planten.