Esence andělů

Krásný anděl

Andělé (latinsky angelus, gótsky angilus, ze starořeckého ἄγγελος ángelos "posel", "vyslanec". Překlad hebrejského מלאך mal'ach "posel, poselství, poslání; Maleach" - viz také "evangelium" a " Malik "a" Moloch ") je obecné označení pro nebeské bytosti (duchy). Andělé jsou v učeních monoteistických abrahámovských náboženství judaismu, křesťanství a islámu duchovní bytosti v (okřídlené) lidské podobě, stvořené lidmi, podřízené jim a působící jako poslové lidí. Duchovní chápání andělů, jejich funkce a řádu je z velké části převzato z Tanachu, Nového zákona a Koránu. Kromě spisů biblického kánonu patřily k pramenům představ o andělech také pozdně antické a středověké legendy o svatých, homilie, zázračné příběhy a lidový vyprávěcí materiál, jako jsou legendy a pohádky.


Andělské esence - Vytváření hlubší studnice vděčnosti a sebelásky


Andělské esence se skládají ze směsi alkoholu a vody a Andreas Korte jim dodává vysoce vibrující jemné energie andělů. Působí ve vyšších vibračních vrstvách aury a čaker i v morfogenetickém poli. Jsou užitečné také pro zvířata a rostliny. Andělské esence se aplikují na různé části těla, např. na jazyk, čakry, pupek, puls na zápěstí nebo chodidla (zejména u malých dětí a nemocných lidí). Testování správné esence a dávkování pomocí kyvadla, tenzoru, kineziologie apod.
Anauel
Pomáhá nám pochopit význam hmoty a peněz a správně je používat. Má energizující účinek, vnitřně nás posiluje, pomáhá nám energeticky uvolnit informace o bolesti.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ariel
Má uklidňující účinek. Pomáhá nám důvěřovat našemu vnitřnímu hlasu a intuici. Ponoříme se do oceánu stvoření a zažijeme, jak vzniká veškerý život, aktivuje naši životní sílu a pomáhá nám vnitřně se očistit. Pomáhá nám objevit pravdu a uvědomit si, že vše je jedno. Jde také o přijímání božských impulsů a jejich správné převedení do hmoty.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Asaliah
Pomáhá nám rozvíjet toleranci a soucit s druhými lidmi a jejich osobními pravdami. Pomáhá nám být vnitřně svobodní a cítit se chráněni. Uvědomujeme si, že druhé lidi nesoudíme a neodsuzujeme.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ayael
Tato andělská podstata nám pomáhá lépe pochopit vesmírné pravdy a božské zákony. Může nám také pomoci osvobodit se od balastu a stát se tak vnitřně svobodnými. Má uzemňující účinek, pročišťuje mysl, vytváří důvěru a klid a usnadňuje procesy viny, odpuštění a odpoutání.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Damabiah
Dodává vitalitu a odvahu. Pomáhá nám v obtížných situacích a při cestování.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Daniel
Pomáhá nám pochopit, že za vším je vždy vyšší záměr. Vše odpovídá božské vůli. Dodává nám energii a vitalitu.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Glemiah
Pro hluboké pochopení Boží spravedlnosti. Chápeme princip příčiny a následku. Poznáváme okolnosti, které jsou založeny na této spravedlnosti (princip příčina-následek). Jde také o pomoc lidem, s nimiž se zachází nespravedlivě kvůli selhání druhých.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Haamiah
Pro vnitřní i vnější klid. Pomáhá nám pochopit, co je pro nás důležité.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Habuhiah
Pomáhá nám energeticky podpořit krční čakru a oblast úst, energeticky nás čistí a podporuje naše zdraví. Vhodné i pro zvířata.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Hahaheel
Pomáhá nám pochopit Boha v jeho lásce a dobrotě a odbourat předsudky a náboženský fanatismus.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Hahasiah
Naplněni světlem a posíleni jdeme svou cestou života. Pomáhá nám vidět, co je naším posláním.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Jehiel
Dávám vám lásku, naději a útěchu. Tam, kde nelze najít slova. Aktivuje se energie lásky. Kalich byl naplněn vodou lásky, spojenou s energií božské lásky.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Lehahel
Pomáhá získávat znalosti a energeticky nás podporuje při léčení. Jeho síla ovlivňuje lásku, slávu, vědu, umění a bohatství.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Mahasiah
Pro rovnováhu mezi myslí a emocemi. Učíme se rozumět svým snům a vědomě prožívat astrální cesty.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Manakel
Učíme se chápat, jak prostřednictvím svých myšlenek vytváříme svou realitu. Pomáhá nám očistit a rozvíjet naše myšlenky a žít tak vědomě.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Mehiel
Pomáhá nám najít správná slova ve správnou chvíli a pochopit sílu modlitby.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Mihael
Posiluje světlo a lásku v našich srdcích. Pomáhá nám zůstat věrní sami sobě a posiluje také naši lásku k druhým lidem.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Mikhael
Pomáhá nám rozvíjet opravdovou a hlubokou komunikaci s ostatními lidmi a s přírodou.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Rehael
Pro energetickou podporu léčebných procesů. Esence léčení. Netýká se pouze fyzických potíží, ale také psychických poškození.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Sitael
Pro duchovní komunikaci. Vytváří přímý kontakt s Vyšším Já.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Vehuel
Pomáhá nám transformovat a zmírnit staré bolesti. Energetická podpora léčebných procesů.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Vehuiah
Pro vnitřní rovnováhu. Pomáhá nám získat větší sebedůvěru a realizovat náš potenciál.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Po tisíce let byli popisováni, popíráni, uctíváni a odkazováni do říše fantazie: andělé po našem boku. Ti jsou tu vždycky. Neviditelní, plní světla, milující. Jsou tu, když je potřebujeme. Čekají na nás, aby se s námi setkali, neochvějně, neviditelní, plní světla, milující. Stačí zavřít oči, klidně a zhluboka dýchat, vrátit se do doby svého dětství.

Když vám byly dva, tři, čtyři nebo pět let, necítili jste se vždycky nějak chráněni ? Nádherně utěšeni ? Nikdy jste nebyli doopravdy sami? Někteří z nás potkali svého anděla ve snech, jiní se skutečně těšili z neviditelného kamaráda na hraní, který jim poskytoval útěchu v těžkých hodinách. Proč by to dnes mělo být jinak?

Andělské symboly neoslovují pouze naše podvědomí, ale působí i na fyzické úrovni, protože dokáží rozpustit stresující emoce a zmírnit duševní zátěž. Fyzický symptom má totiž většinou příčinu v duši, a když se tyto negativní vibrace duše harmonizují, duše se vrací do rovnováhy. Tímto způsobem se mohou opět aktivovat samoléčivé síly těla a podpořit uzdravení.