Esence kruhů v obilí ®

Pro vícerozměrné informace
V posledních dvaceti letech se na obilných polích v jihozápadní Anglii, severním Německu a jinde objevují útvary známé jako "kruhy v obilí". Zatímco zpočátku se jednalo o jednoduché kruhy nebo kruhy, jejichž původ zůstává nevysvětlen, v posledních několika letech se tyto útvary vyvinuly do stále složitějších tvarů, které upoutávají pozornost diváků svou krásou a precizností tvaru. Kromě dokonalé kompozice, matematické přesnosti a symbolického významu je to především jejich měřitelná energie, která tvoří vícerozměrnou informaci kruhů v obilí.

Těmito jevy se již léta zabývá řada vědců z nejrůznějších oborů. Mezi ně patří i známá výzkumná dvojice Dr. Chet a Kallista Snowovi. Od roku 1996 se Andreas Korte každoročně setkává s těmito badateli, aby multidimenzionální informace těchto útvarů, které jinak po sklizni obilí a zorání půdy mizí, uložil ve formě esencí, které získává speciální metodou výroby krystalů. Andreas Korte vychází ze základních výzkumů Dr. Edwarda Bacha, tvůrce tzv. bachovy květové terapie, a rozvinul je do maximální šíře, včetně esencí z kruhů v obilí, jejichž energie je uložena v alkoholu. Naše esence se vyrábějí na místech, kde se nacházejí kruhy v obilí.

Odkud se nakonec přírodní kruhy v obilí vzaly, zůstává dodnes otevřené. Stále předpokládáme, že za ně musí být zodpovědná dosud neznámá forma energie. Kruhy v obilí se proto objevují jen na krátkou dobu, v létě od několika dnů do dvou až tří měsíců. Zůstávají jednak jen vzpomínky lidí, kteří kruh v obilí na místě navštívili a kteří mohou o podivných jevech podat zprávu. Případně zůstávají fotografie kruhu v obilí, a pokud byl Andreas Korte na místě, pak by se kvalita a informace o kruhu v obilí mohly také zachránit a uchovat pro potomky.

Účinky kruhů v obilí dalece přesahují účinky jiných esencí. Nejvíce se dají přirovnat k delfíní nebo velrybí esenci. Vykazují účinky jako houby, působí v oblasti podvědomí a jdou daleko za účinek hub. Zároveň působí podobně jako drahé kameny nebo květinové esence na naše tělesné čakry a podobně jako orchideje jdou ještě dál a aktivují i naše vyšší čakry. Působí v multidimenzionalitě a dávají nám poznat, že vše je propojeno. Jsou to esence nové generace.

Kruhy v obilí a posvátná geometrie
Mnoho kruhů v obilí vychází z posvátné geometrie. Tato matrice stvoření je poznáním morfogenetické struktury reality, která stále existuje v mnoha kulturách. Je symbolem a alegorií reality v celém kosmu a základní formou v přírodě. Různé kultury ji nazývají také "jazykem ticha" nebo "jazykem světla". Klíčem k posvátné geometrii je "květ života", jedinečný symbol, který se vyskytuje v Egyptě, Rusku, Turecku, Řecku, Japonsku, Tibelu, Číně, Mexiku, Laponsku a Grónsku. Je to zvláštní znalost struktury přírody a kosmu, klíč k pochopení stvoření.

Kornkreisprodukte