Houby – esence

Houby – esence
Pro očistu, uzemnění a napojení na podvědomí. Rostlinná říše je po minerální říši další úrovní nad zemí a tady je říše hub. Houba, kterou vidíme, je pouze nosičem spor; skutečná houba se nazývá mycelium – podzemní síť vláken, která je před očima skryta. Houby se spoléhají na existující organické látky v životním prostředí, nalézají výživu při degradaci listů a kůry a zpřístupňují ji dalším rostlinám. Houbové esence dosahují aspektů nás samých, s nimiž nejsme připraveni se vypořádat a které dřímají hluboko v naší podvědomé mysli.

Ovlivňují však naše fyzické procesy a působí na fyzické tělo. Stejně jako houby, které jsou na podzim viditelné jen krátce, jsou tyto aspekty obvykle skryty hluboko v nejniternějším nitru. Lišejníky zaujímají v rostlinné říši zvláštní postavení. Jsou jen symbiózou určitých hub a řas. Dnes známe několik lišejníků, kteří také stále osídlují některá místa jako opravdoví umělci přežití, kde se jiné rostliny nemohou živit, například holé kameny v horách nebo pravěká ztuhlá láva.

Tyto esence posilují naši schopnost přežít ve stejném způsobu. Jednoduše můžeme houbu reprezentovat jako půlkruh, který je otevřený Zemi a odráží její energii. Houby mají osvobozující účinek na osobní emocionální zavazadla v podvědomí. V kombinaci je vibrační frekvence houbových esencí dobrým společníkem květových esencí
Lakovka ametystová - Amethystblauer Lacktrichterling
Podporuje transformační postupy a vnitřní procesy a osvobozuje od dědičné zátěže .
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Klouzek žlutý - Butterröhrling
Vědomě uvolňuje hluboko sídlící pocity, jako jsou stud a vina. Osvobozuje od blokád.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Pýchavka obecná - Flaschenstäubling
Spojuje nás s naším vědomím a pomáhá zůstat v klidu, ve svém středu.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Můchomurka červená - Fliegenpilz
Podporuje energetické čištění od informací získaných z psychopharmak a podobných produktů. Otevírá náš přístup k jiným dimenzím.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Kuřátka sličná - Graue Koralle
Působí energetickou stimulaci nervového systému. Intelekt a intuice jsou harmonizovány.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Stroček trubkovitý - Herbsttrompete
Spojuje nás s hlubokými aspekty podvědomí, pomáhá skrze dýchání uvolnit energetické blokády.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Kuřátka stelkovatá - Herkuleskeule
Vytváří spojení s vyššími úrovněmi, a zprostředkovává tak lepší životní přehled.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Penízovka splývává - Knopfstieliger Rübling
Působí na naše duchovní „antény“ a činní nás jemnocitnými.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Strnělka veliká - Mönchskopf
Pro energetické odvedení jedovatých látek z těla, které jsme přijali stravou a medikamenty.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Mísenka oranžová - Orangebecherling
Pomáhá přijmout vyrovnání mezi materií a duchem. Reguluje jak posílení, tak snížení svázanosti s materií (hmotou).
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Bedla vysoká - Parasol
Pomáhá rozpoznat náš potenciál, akceptovat ho a rozvinout.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Penízovka sametová - Samtfußrübling
Zprostředkovává svěžest a lehkost v myšlení a pomáhá propustit staré přeludy (přízraky).
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Outkovka pestrá - Schmetterlingstramete
Chrání a podporuje nás během krizí a procesů změn v našem životě.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Hřib dubák - Sommer Steinpilz
Spojuje se sílou Země a je energetickou ochranou pro celý organismus.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Lišejník žlutavý - Strahlige Schönflechte
Zprostředkovává kontakt s vnějším světem prostřednictvím kůže.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Lišejník vesuvský - Strauchförmige Flechte
Zprostředkovává sílu a vůli k životu nově začít po těžkých událostech.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Rudočechrachta fialková/duhová - Veilchen Rötelritterling
Čistí a podporuje tok energie mezi čakrami na různých úrovních.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Nepravý lošák jelení - Zitterzahn
Podporuje naši koncentraci při sbírání životní energie.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Amazonská houba č. 1/Housenice červená
Podporuje a čistí energeticky 2. čakru (ledviny), odstraňuje emocionální jedy.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Amazonská houba č. 2/Outkovka krvavá
Spojuje 1. čakru se Zemí a stimuluje intenzivně nohy.
od 13,00 EURO
 
vč. 9% daň
Sortiment houbových esencí 1-20
20 x 15 ml

Houby často rostou na skrytých místech a jejich síla spočívá ve schopnosti vynést na povrch to, co je skryté. Dokážou integrovat energie na fyzické úrovni. Houbové esence je vhodné kombinovat s květinovými esencemi.
190,00 EURO
 
vč. 9% daň
Karty s houbami, 20 kusů
9 cm x 13 cm
9,00 EURO
 
vč. 9% daň
Existují tři hlavní různé druhy hub

1. Houby, které se biologicky rozkládají a kompostují, mohou být spojeny s rozkladnými funkcemi v těle, tedy s trávicími procesy.

2. Největší a nejzajímavější druhy jsou houby, které žijí v symbióze (živé společenství) s kořeny stromů. Do této skupiny spadá většina nám známých jedlých hub. Demonstrují symbiotické spojení mezi stromy a houbami pro jejich vzájemný prospěch.

3. Parazitické houby. Tyto houby napadají živé stromy nebo jiné živé věci přes ránu, například když je kůra stromu poškozena, výtrusy hub proniknou na místo a vytvoří infekci, která se rozšíří po celém hostitelském organismu. Esence z této skupiny mají mnoho společného se situacemi, které vznikly v důsledku parazitických problémů, např. napadení houbami atd. Houbové esence mají velmi intenzivní účinek a měly by být – jako každá jiná esence – před použitím vyzkoušeny. Pracují s osobním podvědomím a přinášejí do povědomí věci, které byly pohřbeny hluboko uvnitř. Podvědomá mysl je zastíněna všemi zkušenostmi, které jsme měli od našeho embryonálního vývoje, během našeho dětství ve všech fázích života.

Jakékoli zkušenosti, které zůstaly nevyřešeny, protože jsme byli příliš mladí na to, abychom jim rozuměli a dávali jim smysl, nebo proto, že byly traumatické, jsou uloženy v našem podvědomí a my si již neuvědomujeme jejich existenci. Houbové esence jsou vhodné k použití v kombinaci nebo doplněné o květinové esence. Květinové esence působí na naše emocionální tělo a pomáhají nám transformovat vznikající pocity a emoce.

To je srovnatelné se skutečnou houbou, skrytým myceliem. Konfrontace s obtížným tématem často není jednoduchá. Doporučuje se proto nepodávat houbové esence příliš brzy při léčbě, například když lidská bytost na úrovni osobnosti ještě není připravena zpracovávat informace aktivované prostřednictvím houbové esence.