Antiradiační léčba s Delph a T1®

Antiradiační esence Delph a T1
 

K léčbě rušivých elektromagnetických polí v těle můžete použít také esence PHI: řebříček růžový, kaktus radiační ochrany a esenci "ochrany" Aura Spray a také esenci T1. Posledně jmenovaný byl vyvinut v Černobylu a je užitečný k čištění těla radioaktivním zářením. To lze měřit pomocí Geigerova počítače.

Tato konkrétní esence funguje odlišně od všech ostatních, protože květinové esence a jiné esence vyzařují pozitivní frekvence, zatímco T1 záření pohlcuje – v tomto případě ionizující záření. Nepůsobí však přímo na radioaktivní látku (např. cesium), jak bylo prokázáno v mnoha testech, působí na média, zvířata nebo lidi, kteří byli vystaveni vysokým úrovním radioaktivního záření.

Existuje mnoho skupin lidí, kterým by použití této esence prospělo, například: lidé, kteří spolupracují na průzkumných týmech v bezpečnostní službě; zaměstnanci nemocnice, kteří pracují s počítači na diagnostickém zobrazování; pacientům, kteří dostávají kontrastní látky nebo kteří trpí rakovinou a podstupují chemoterapii. Pozorování ukazují, že při použití T1 se výrazně snižují negativní vedlejší účinky, jako je vypadávání vlasů.
Sada ošetření Delph ® a T1
Květové esence nebo jiné esence vyzařují pozitivní frekvence. T1 absorbuje záření, konkrétně ionizující záření. Neovlivňuje však radioaktivní látky (například cesium), jak ukázaly testy. Přesto má energetický očistný účinek na vodu, zvířata nebo lidi, kteří byli vystaveni příliš velkému množství radioaktivního záření. Možných aplikací je mnoho: lidé pracující s skiaskopickým zařízením v bezpečnostní službě, nemocniční personál v rentgenové diagnostice, pacienti podstupující ozařování nebo chemoterapii.
50,00 EURO
 
vč. 9% daň
T1 – protiradioaktivní esence
Pomáhá při zatížení Země zářením, rentgenové paprsky a elektr. smog. Měření dokazují, že T1 absorbuje radioaktivitu. Možnosti použití: Sedíme (zujeme si boty) a uzavřenou lahvičku dáme mezi chodidla tak, abychom se lahvičky zlehka dotýkali. Do pravé nebo levé ruky vezmeme esenci delfínů a držíme ji nad hlavou. Potom se letmo dotýkáme lahvičkou 7. čakry a pomalu s ní přejíždíme dolů před tělem až k nohám. Nezapomeňte, prosím, po ukončení lahvičku očistit (vyfoukat, vyklepat, představit si světlo atd.). Esenci T1 poté uložit separátně.
od 40,00 EURO
 
vč. 9% daň