Otisk

Imprint

Podle § 5 TMG

PHI Essences B.V.
Andreas Korte
Rijksweg Zuid 1
5951 AM Belfeld
Nizozemsko

Komerční rejstřík: 12051575
Registrační soud: Nizozemsko, Venlo

Kontact
Telefon: +31 (0) 77 475 42 52
Fax: +31 (0) 77 475 41 31
E-Mail: info@phiessences.com
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
NL812213142B01

Disclaimer

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědnost za veškerý obsah, který je na těchto stránkách nabízen. V souladu s §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel povinni sledovat odeslané nebo uložené informace z jiných zdrojů ani kontrolovat, zda se netýkají protiprávní činnosti. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů tím však není dotčena. Odpovědnost by v tomto případě byla možná pouze v případě, že by existovaly poznatky o konkrétním protiprávním jednání. Pokud se o porušení zákona dozvíme, odstraníme obsah tak rychle, jak to bude technicky možné.

Odpovědnost za odkazy třetích stran

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nelze z naší strany za tyto externí obsahy převzít žádnou odpovědnost ani záruku. Za obsah příslušných webových stránek odpovídá pouze příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době vložení odkazu byly příslušné stránky zkontrolovány z hlediska porušení právních předpisů. V této době nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Z technických důvodů není možné pravidelně kontrolovat všechny odkazované stránky bez konkrétních důkazů o porušení předpisů. Jakmile se o porušení předpisů dozvíme, odkaz okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Veškerý obsah a obrázky uvedené na následujících stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakákoli forma využití mimo rámec autorských práv jsou možné pouze s písemným souhlasem autorů nebo poskytovatele. Stahování nebo kopírování těchto stránek je bez výjimky povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Obsah stránek, který nebyl vytvořen námi, podléhá autorským právům třetích stran. Obsah třetích stran je vždy odpovídajícím způsobem označen. Pokud na našich stránkách zjistíte porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, obsah odstraníme.

Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete výše v tiráži.
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.
Zdrojem je např: Zdroj: Imprint Generator by anwalt.de

Esence nejsou léky! Řešení nemocí konzultujte s lékařem!