Oceánské esence ®Všechny tyto nové esence pocházejí od tvorů z hlubokého moře - z hloubky nejméně 1000 až 4000 metrů - a jsou považovány za dosud málo prozkoumané, a proto je velmi obtížné najít další informace i prostřednictvím internetového výzkumu. Energeticky jsou však velmi zajímavé. Tyto stvoření jsou bezbarvé a průhledné. Pouhým okem jsou téměř neviditelné. Vypadají jako malé skleněné bytosti pod vodou. Pozoruhodná věc na těchto tvorech je jejich způsob života. V některých dnech se stává, že v noci vystupují z hlubin oceánu do vyšších vodních vrstev a pak se ponoří zpět do hlubin oceánu, když slunce vychází s prvními paprsky slunečního světla, které osvětlují vodu.

To je obecně leitmotiv účinku těchto esencí. Vynášejí nevědomé hluboké blokády v našem buněčném vědomí na světlo a pomáhají s transformací. Z našeho podvědomí si uvědomujeme staré blokády a můžeme je vynést na povrch našeho vědomí, abychom je pak vědomě transformovali a pustili. Přesné vědecké názvy je třeba ještě zjistit, prostřednictvím výzkumného centra v Kielu nebo jinými mořskými výzkumnými ústavy. Dosud však naše dotazy nebyly zodpovězeny, a proto nyní nejprve poskytneme Oceánským esencím čísla.
Oceánská esence č. 1
Energetický účinek esence jde okamžitě do buněk. Informace buňky se vrátí do původního, bezproblémového stavu. Má energetický vliv na výměnu buněk a příjem kyslíku v buňkách.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 2
Energetický ochranný účinek na naše buňky a posiluje ochrannou funkci našeho světelného těla. Spojuje nás s prvotní silou. Pomáhá nám projít životem "hladce". Činí nás vnitřně flexibilnějšími a přizpůsobivějšími. Energetický účinek na 2. čakru, uklidňuje, uvolňuje napětí, má relaxační účinek na ruce a nohy, vyhlazuje pokožku obličeje.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 3
Přináší informace z našeho hlubokého podvědomí. Staré lze vyčistit a pustit. Energeticky má esence vliv na proces obnovy buněk. Staré je nahrazeno novým. Má energeticky omlazující účinek.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 4
Z hloubky našeho podvědomí nám esence pomáhá cítit se velmi pomalu a pečlivě, abychom se interně orientovali a našli náš prostor. Takže již nemusíme být neviditelní pro ostatní a můžeme si nárokovat naše místo v životě. Energický účinek na 2. čakru, ledviny a sexuální orgány. Pomáhá nám překonat pocit těsnosti a prostoru. Pocity nejistoty jsou vyřešeny, strach se uklidňuje pocity břicha.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 5
Energetické uvolnění z blokád, aktivace ledvin-břišní oblasti. Zvyšuje se sebeúcta, pocit, že je hoden být milován. Rozvíjíme větší důvěru v naši vnitřní sílu. Doporučeno v kombinaci s kruhem v obilí č. 115 Waden Hill z roku 2009 a č. 121 Avebury z roku 2009.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 6
Má relaxační účinek, zejména na oblast úst a čelistní svaly (skřípání zubů). Uvolnění svalů, kostí a kloubů. Energetický účinek na 2. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 7
Energická podpora růstu. Zvyšuje naše sebevědomí, pomáhá nám najít náš vnitřní potenciál, posiluje integraci v těle, vědomí těla, přijetí změnových procesů. Energetický účinek na 1. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 8
Vazebné procesy jsou energeticky podporovány, ale stejně tak i procesy řešení. Tímto způsobem nám může také pomoci opustit staré věci, které nám již neodpovídají (včetně informací o bolesti). Dělá nás svobodnými a jasnými uvnitř. Vytváří energetickou jasnost a zvyšuje naši důvěru. To usnadňuje propouštění starých břemen. Očista duševního těla, podporuje jasnost v kontaktu s ostatními a v komunikaci. Vytváří průhlednost. Energetický účinek na 2. čakru, ledviny jsou stimulovány.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 9
Má čistící účinek a energeticky podporuje vylučování vody. Na druhé straně pomáhá přivádět světlo do našich buněk (informace) a energeticky se přizpůsobit novým světelným frekvencím (zvýšení vibrací). Má energeticky uklidňující účinek na oblast hlavy. Myšlenky a pocity jsou integrovány. Dává nám pocit vnitřní lehkosti, má energeticky povznášející a stimulující účinek. Energetický účinek na 2. čakru, ledviny, lymfu. Doporučeno jako kombinace s Crop Circle Hörhausen, Crop Circle Essence No. 109.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 10
Pomáhá nám vyvážit emoce a ego. To nám umožňuje lépe zapadnout do skupiny a jednat koordinovaně. Pomáhá nám energeticky se integrovat do struktur (buněk, skupin) a podporuje spolupráci pro úspěch všech. Koordinované a harmonizované.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 11
Pomáhá nám emocionálně důvěřovat a přijímat věci lépe, porozumět lépe a klasifikovat zkušenosti a emoce. Energetická ochrana organismu. Esence nám dává pocit, že jsme v ochranné skořápce, která nám umožňuje budovat důvěru a vnitřně nás povznášet a překonávat nejistoty. Energetický účinek na 1. základní čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 12
Esence nám dává pocit, jako návrat k počátku. Spojení s Alfou a Omegou. Zkušenost první buňky v děloze. Nádherný pocit být spojen se vším, být součástí všeho-co-je. Účinek na 1. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 13
Esence pomáhá emocionálně citlivým jedincům, kteří se cítí velmi zranitelní a neviditelní v kontaktu s ostatními, aby se vnitřně posílili a stali se pružnějšími. Tímto způsobem se můžeme naučit najít svou cestu v životě lépe a pohybovat se vpřed bezpečněji.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 14
Esence má energetický rozpouštěcí účinek na hluboce uložené blokády. Osvobozuje nás vnitřně od starých omezení a vzorců, které ovlivňují naši sebeúctu. Esence má silný energetický účinek na mozek.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 15
Esence nás energeticky přivádí zpět do úplně prvního prvotního stavu, informace úplně první buňky po splynutí DNA při stvoření života.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 16
Esence má energeticky osvobozující účinek na staré vzorce a pocity. Pocity vnitřního omezení mohou být transformovány tímto způsobem. Blokády mohou být uvolněny.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 17
Esence v nás vytváří více prostoru pro flexibilitu, sebevědomí a mobilitu. Účinek je na hluboce zakořeněné blokády v podvědomí.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 18
Esence nám pomáhá očistit mentální tělo. Účinek začíná v oblasti hlavy. Myšlenky se stávají jasnějšími a mohou být lépe klasifikovány. Mysl se stává jasnou, myšlenky jasné a vědomé. Pak toto světlo proudí i do našeho těla. Učíme se očistit temné emoce nebo myšlenky světlem a dýchat jasně a vědomě. Světelné tělo je posíleno, energetický torus je stimulován a tím je posíleno naše energetické záření. Esence nám dává energetickou očistu a uvědomění. Emoce a myšlenky jsou vyjasněny, vědomý nádech a výdech jsou posíleny. Světlo nás očišťuje a staré od nás odtéká. Energetický účinek na 2. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 19
Esence má energeticky stimulační účinek na náš metabolismus, jsou stimulovány vnitřní procesy. Na emocionální úrovni nám esence pomáhá vnitřně se osvobodit, vědomě nechat odejít staré, odpoutat emoce, osvobodit se a dát prostor novým myšlenkám a návrhům. V komunikaci esence usnadňuje jasnou výměnu s okolím. Posiluje naše sebevědomí, stáváme se uvnitř bezpečnějšími a jasnějšími. Výsledkem je, že se cítíme vnitřně uvolnění a svobodní. Tím je možné procházet životem snadněji a radostněji. Esence má stimulační účinek na celé tělo. Příjemný pocit brnění, který nás doprovází, řeší a transformuje blokády a omezení. Dává nám pocit svobody a spojení s proudem života. Energetický účinek na 1. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánová esence č. 20
Má vnitřně osvobozující účinek, dává nám uvědomit si, kde jsou stále bloky. Vytváří jasnost a má vnitřně osvobozující účinek tím, že je schopen nahradit staré, tíživé emoce, cítíme, jako bychom byli uvnitř osvobozeni, a tak můžeme procházet životem více povzneseni, uvolněni. Spojit se a užívat si nové lehkosti s radostí. Esence nám dává pocit, že se ponoříme hluboko do sebe. Má stimulační a pulzující účinek. Tímto způsobem můžeme svléknout staré a předat je vodě. Cítíme se průhlední, svobodní a uvolnění a umožňuje nám užívat si lehkosti bytí. Energetický účinek na 2. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Oceánská esence č. 21
Na energetické úrovni působí esence jako tonikum pro celé tělo. Nervový systém je energeticky posílen a vyvážen. Silná regenerační síla, také energeticky stimulující 2. čakru. Posílení životní síly těla. Esence nám dává pocit, jak do nás proudí síla, zaplavuje všechny buňky, orgány a smysly, energeticky se aktivuje a čistí. Naše smysly jsou energeticky zostřovány a celý systém je energeticky stimulován. Energetický účinek na 2. čakru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean essences set 1-20
Sada esencí Ocean 20 lahviček á 15 ml.
250,00 EURO
 
vč. 9% daň
Zhruba řečeno, tito průhlední tvorové patří do skupiny pteropodů (Annelida - červi), do pláštěnců (tunicata) a ohnivých válečků (salps), stejně jako do medúzy (Cnidaria), ve vědecké hantýrce také Medusa / Medusa; (Medeusa). Některé z předchozích obrázků jsou špatné a budou muset být nahrazeny novými, jakmile budou jasné přesné vědecké názvy. Když jsem se podíval na živé bytosti, okamžitě mi připomněly strukturu jejich struktury forem kruhů v obilí, které jsou také postaveny na základě posvátné geometrie. Kombinace účinků esencí oceánu s esencemi kruhů v obilí je zcela novým přístupem k aplikaci esencí. Výsledkem jsou zcela nové možnosti použití pro vibrační medicínu a také v kombinaci s celostní světelnou terapií (HLT) vyvinutou společností PHI Essences.

Oceánské esence jsou původní informace z evoluční historie. Působí přímo na informace o buňkách. Mohou být použity v široké škále aplikací. Od oplodnění buněk až po embryonální vývoj procházíme přesně těmito procesy v plodové vodě dělohy v inkarnaci během těhotenství. První buňky zůstávají po celý život nezměněny. Obsahují původní informace, zatímco všechny ostatní buňky jsou v průběhu let neustále obnovovány a jsou měněny vlivy prostředí a také procházejí přirozenými procesy stárnutí. Oceánské esence mohou pomoci obnovit původní nezměněné informace, mají vitalizující a obnovující účinek. Nejlépe působí na břicho, první a druhou čakru.