Oceánské esence ®Všechny tyto nové esence pocházejí od tvorů z hlubokého moře - z hloubky nejméně 1000 až 4000 metrů - a jsou považovány za dosud málo prozkoumané, a proto je velmi obtížné najít další informace i prostřednictvím internetového výzkumu. Energeticky jsou však velmi zajímavé. Tyto stvoření jsou bezbarvé a průhledné. Pouhým okem jsou téměř neviditelné. Vypadají jako malé skleněné bytosti pod vodou. Pozoruhodná věc na těchto tvorech je jejich způsob života. V některých dnech se stává, že v noci vystupují z hlubin oceánu do vyšších vodních vrstev a pak se ponoří zpět do hlubin oceánu, když slunce vychází s prvními paprsky slunečního světla, které osvětlují vodu.

To je obecně leitmotiv účinku těchto esencí. Vynášejí nevědomé hluboké blokády v našem buněčném vědomí na světlo a pomáhají s transformací. Z našeho podvědomí si uvědomujeme staré blokády a můžeme je vynést na povrch našeho vědomí, abychom je pak vědomě transformovali a pustili. Přesné vědecké názvy je třeba ještě zjistit, prostřednictvím výzkumného centra v Kielu nebo jinými mořskými výzkumnými ústavy. Dosud však naše dotazy nebyly zodpovězeny, a proto nyní nejprve poskytneme Oceánským esencím čísla.
Ocean Essence Nr. 22
Esence nám pomáhá najít náš emocionální střed a harmonizovat se. Lidem, kteří mají tendenci chtít ovládat druhé, pomáhá uvolnit se, pomáhá nám energeticky se osvobodit od obav, jako je nutkavost nebo strach ze ztráty kontroly, dodává nám více nezávislosti a sebedůvěry, abychom mohli nechat zazářit své vnitřní světlo a důvěřovat si.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 23
Esence má energeticky osvobozující účinek na hluboce zakořeněné strachy z podvědomí. Může nám pomoci zbavit se obav ve vztahu. Učíme se dát druhému člověku svobodu, kterou potřebuje, abychom se opět našli plní důvěry. Dávat svobodu, prožívat svobodu a společně prožívat vzájemnou lásku. Táhnout vnitřně za jeden provaz ve vztahu v tanci rozkoše.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 24
Esence pomáhá lidem, kteří se cítí dezorientovaní a ztracení, znovu najít vnitřní stabilitu a dokázat se otevřít partnerství, které může vytvořit emocionální stabilitu.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 25
Esence má na naši pleť povzbuzující účinek. Uvědomíme si, že naše kůže je naším ochranným krytem, a energeticky ji stimulujeme. (Energeticky jsou podporovány regenerační procesy). Má energeticky očistný účinek na organismus. Pro detoxikaci organismu prostřednictvím vylučování vody. Energeticky se stimuluje tvorba lymfy a moči. Na emocionální úrovni se vyjasňují pocity, na mentální úrovni má energeticky vyjasňující účinek. Esence vytváří jasnost a průzračnost našich myšlenek.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 26
Esence působí na hluboké podvědomí. Uvědomíme si hluboké pocity nejistoty nebo strachu. Zvyšuje náš vnitřní klid a sebedůvěru. Posiluje naši sebedůvěru a my se učíme rozvíjet větší vnitřní sebedůvěru, opouštět staré a posouvat se směrem dovnitř.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 27
V nejistých dobách nám esence pomáhá znovu získat větší sebedůvěru. Posiluje naše sebevědomí a pomáhá nám lépe zvládat obtížné životní situace. Dodává nám sebedůvěru a posiluje naši vytrvalost. Pomáhá nám nevzdávat se a rozvíjet důvěru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 28
Esence zvyšuje naši vitalitu a sílu. Pozitivně působí na náš organismus a dodává nám vnitřní očistu, jasnost a dynamiku. Podporuje skupinové procesy a schopnost spolupráce. Pomáhá nám všem táhnout za jeden provaz, tj. nasměrovat skupinovou energii ke společnému cíli.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 29
Esence podporuje asimilační procesy. Má povzbuzující účinek na pokožku a střeva. Má energizující a čisticí účinky. Zpevňuje strukturu a pomáhá nám osvobodit se od starého. Aktivuje očistné a regenerační procesy.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 30
Esence má projasňující a čisticí účinky. Informace, které nám nepatří, jsou energeticky odváděny ven. Má energizující účinek na lymfatické a močové formace. Silný očistný a regenerační účinek. Na mentální úrovni pomáhá pročistit naše myšlenky a osvobodit se od přílišného informačního přetížení. Pomáhá nám zbavit se stresujících myšlenek a soustředit se na to podstatné.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 31
Esence nás spojuje s původní informací naší DNA. Energeticky má očistný účinek a pomáhá nám energeticky odstranit "špatné" informace nebo "poruchy". Ochranná funkce pro buňky. Esence odstraňuje poruchy a zabraňuje jejich ulpívání.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 32
Esence nás spojuje s hlubokým podvědomím. Pocity, jako je strach, stud nebo ostych, se stávají vědomými a mohou být láskyplně transformovány. Pomáhá nám zvýšit sebevědomí a zbavit se pocitů vnitřní omezenosti. Učíme se získat větší (sebe)důvěru.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 33
Esence nám dává vnitřní orientaci, když se cítíme hluboce nejistí, dezorientovaní a bez cíle. Pomáhá nám energeticky rozpustit tyto pocity z našeho podvědomí a dodává nám vnitřní jasnost a sebedůvěru. Učíme se, že i po malých krůčcích můžeme dělat v životě pokroky, a dodává nám pocit vlastní hodnoty a lásky.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 34
Esence je pro citlivé lidi, dodává nám větší sebedůvěru a posiluje nás, abychom více důvěřovali svým vnitřním pocitům a prožitkům. Zároveň působí jako energetická ochrana a pomáhá nám lépe se oddělit od vnějšího světa. Na buněčné úrovni působí esence jako energetická ochrana před negativními vnějšími vlivy.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 35
Esence pomáhá lidem, kteří se cítí velmi špatně, když se šíří pocit beznaděje, když nevidíme východisko. Tato esence nám přináší vnitřní světlo naděje. Učíme se čerpat novou sebedůvěru. Připomínáme si, že jsme všichni spojeni s Bohem a jeho světlem, a učíme se důvěřovat v Boží ochranu.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 36
Hluboce zakořeněné bloky z našeho podvědomí se stávají vědomými a jsou energeticky transformovány. Esence nám dává vnitřní orientaci a flexibilitu. Informace o stresu jsou tak lépe energeticky odváděny ven. Vytváří jasnost a průzračnost. Pomáhá nám nasměrovat a soustředit energii k cíli.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 37
Esence nás energeticky propojuje s naším buněčným vědomím. Pomáhá nám navázat kontakt s energetickým centrem, na které jsou napojeny všechny naše buňky (11. čakra). Vědomá energetická aktivace buněk a jejich ovládání. Silný účinek na srdeční čakru, buňky v oblasti srdce. Má uklidňující a energeticky vyrovnávací účinek. Energetická regenerace a ochrana srdeční čakry.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 38
Esence nás spojuje s naším buněčným vědomím. Má energeticky očistný účinek na buňky a vytváří průhlednost. Negativní emoce jsou vyčištěny a stará břemena z podvědomí mohou být uvolněna. Vede nás zpět k čistému, nezkaženému původnímu stavu našich buněk. Energetický účinek na hypofýzu a oči. Působí zde energeticky očistně a vnáší do našich buněk světlo a uvědomění.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 39
Esence působí energeticky na druhou čakru. Dodává energii našim orgánům. Podporuje komunikaci buněk prostřednictvím světelných impulsů. Tato světelná informace má energeticky očistný a regenerační účinek na informace našich vnitřních orgánů. Působí na energeticky slabá místa v systému a vědomě je stimuluje. Buněčná tkáň se energeticky posiluje a informace se pomocí světelných impulsů čistí. Působí vitalizujícím způsobem jako energetické omlazení zevnitř.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean Essence Nr. 40
Esence působí hluboce na naše podvědomí a umožňuje nám uvědomit si staré strachy a nejistoty, které lze s láskou energeticky uvolnit. Posiluje nás uvnitř a vyrovnává solární plexus. Esence tak energeticky zvyšuje naše sebevědomí a sebedůvěru. Necháváme od sebe odplout staré informace a energie a posouváme se vpřed.
od 15,00 EURO
 
vč. 9% daň
Ocean essences set 21-40
250,00 EURO
 
vč. 9% daň
Zhruba řečeno, tito průhlední tvorové patří do skupiny pteropodů (Annelida - červi), do pláštěnců (tunicata) a ohnivých válečků (salps), stejně jako do medúzy (Cnidaria), ve vědecké hantýrce také Medusa / Medusa; (Medeusa). Některé z předchozích obrázků jsou špatné a budou muset být nahrazeny novými, jakmile budou jasné přesné vědecké názvy. Když jsem se podíval na živé bytosti, okamžitě mi připomněly strukturu jejich struktury forem kruhů v obilí, které jsou také postaveny na základě posvátné geometrie. Kombinace účinků esencí oceánu s esencemi kruhů v obilí je zcela novým přístupem k aplikaci esencí. Výsledkem jsou zcela nové možnosti použití pro vibrační medicínu a také v kombinaci s celostní světelnou terapií (HLT) vyvinutou společností PHI Essences.

Oceánské esence jsou původní informace z evoluční historie. Působí přímo na informace o buňkách. Mohou být použity v široké škále aplikací. Od oplodnění buněk až po embryonální vývoj procházíme přesně těmito procesy v plodové vodě dělohy v inkarnaci během těhotenství. První buňky zůstávají po celý život nezměněny. Obsahují původní informace, zatímco všechny ostatní buňky jsou v průběhu let neustále obnovovány a jsou měněny vlivy prostředí a také procházejí přirozenými procesy stárnutí. Oceánské esence mohou pomoci obnovit původní nezměněné informace, mají vitalizující a obnovující účinek. Nejlépe působí na břicho, první a druhou čakru.