Aura – sprays

Aura – sprays
Aura – spray (ochrana)
Posiluje a podporuje nás˘ pr˘irozeny´ ochranny´ s˘ tít auru. Chrání nás pr˘ed pr˘iby´ vajícím zatíz˘ ením ze zár˘ení (znic˘ ená ozonová vrstva, elektromagne- tické zár˘ení, mobilní telefony, poc˘ ítac˘ e atd.). Je také ideální jako podpo- ra v terapeuticky´ ch povoláních, abychom nepr˘ebírali emoce od ostat- ních.
od 22,00 EURO
 
vč. 21% daň
Delfíní spray (c˘ s˘ is˘ te˘ní)
Blahodárne˘ a oc˘ istne˘ pu°sobí. Skve˘ le vyuz˘ itelny´ k c˘ is˘ te˘ ní energeticky zatíz˘ eny´ ch místností (kancelár˘e, jednací místnosti, konferenc˘ ní sály). Spray otevírá srdce a zleps˘ uje atmosféru prostr˘edí.
od 22,00 EURO
 
vč. 21% daň
RQ7 (pro nutné pr˘ípady)
Nove˘ je také k dostání spray, k vne˘ js˘ ímu pouz˘ ití, blahodárne˘ pu°sobící v nutny´ ch pr˘ípadech. Pr˘i stresu a s˘ okovy´ ch situacích str˘íkne˘ te malé mnoz˘ ství na Vas˘ i auru nebo pr˘ímo na ku°z˘ i Na cestách a v aute˘ bychom ho me˘ li mít stále se sebou.
od 22,00 EURO
 
vč. 21% daň
K9 Spray
K9 spray pomáhá energeticky podporovat imunitní systém. Pro silné transformační procesy. Posiluje a stabilizuje nás. Vhodné jako preventivní opatření při cestování. Naše fyzické tělo i naše jemnohmotná těla jsou neustále vystavena nejrůznějším vnějším vlivům. Tyto vnější vlivy jsou energie, které přicházejí z: Lidé, geometrické tvary, geopati, kosmopati, zvířata, rostliny, vše v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Tyto energie mohou být pozitivní a umožňují nám cítit se dobře nebo negativně. Mohou nás také oslabovat a měnit náš rovnovážný stav.
od 22,00 EURO
 
vč. 21% daň
Ocean Spray
Regenerace z mořských hlubin. Pro energetické osvěžení, má povzbuzující a regenerační účinky. Aktivace našich nezkalených prvotních informací, silná regenerační síla.
od 22,00 EURO
 
vč. 21% daň