Aura – sprays

Aura – sprays
Aura – spray (ochrana)
Posiluje a podporuje nás˘ pr˘irozeny´ ochranny´ s˘ tít auru. Chrání nás pr˘ed pr˘iby´ vajícím zatíz˘ ením ze zár˘ení (znic˘ ená ozonová vrstva, elektromagne- tické zár˘ení, mobilní telefony, poc˘ ítac˘ e atd.). Je také ideální jako podpo- ra v terapeuticky´ ch povoláních, abychom nepr˘ebírali emoce od ostat- ních.
od 22,00 EUR
 
vč. 21% daň
Delfíní spray (c˘ s˘ is˘ te˘ní)
Blahodárne˘ a oc˘ istne˘ pu°sobí. Skve˘ le vyuz˘ itelny´ k c˘ is˘ te˘ ní energeticky zatíz˘ eny´ ch místností (kancelár˘e, jednací místnosti, konferenc˘ ní sály). Spray otevírá srdce a zleps˘ uje atmosféru prostr˘edí.
od 22,00 EUR
 
vč. 21% daň
RQ7 (pro nutné pr˘ípady)
Nove˘ je také k dostání spray, k vne˘ js˘ ímu pouz˘ ití, blahodárne˘ pu°sobící v nutny´ ch pr˘ípadech. Pr˘i stresu a s˘ okovy´ ch situacích str˘íkne˘ te malé mnoz˘ ství na Vas˘ i auru nebo pr˘ímo na ku°z˘ i Na cestách a v aute˘ bychom ho me˘ li mít stále se sebou.
od 22,00 EUR
 
vč. 21% daň
K9 Spray
od 22,00 EUR
 
vč. 21% daň
Ocean Spray
od 22,00 EUR
 
vč. 21% daň
Show 1 to 5 (from a total of 5 products)